Technical Library Consultant

Vredespaleis

maatschappelijk

De opdrachtgever is de Carnegie stichting en eigenaar van het Vredespaleis: het wereldwijde icoon van Vrede door Recht. In het Vredespaleis zijn het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties en het Permanent Hof van Arbitrage gevestigd, alsmede de Haagse Academie voor Internationaal Recht. De Carnegie Stichting ondersteunt deze gerenommeerde instellingen en beheert de Bibliotheek van het Vredespaleis, de oudste en grootste bibliotheek wereldwijd op het gebied van internationaal recht en vrede. De Stichting heeft de belangrijke taak om het Vredespaleis te beheren en de bovengenoemde instellingen op het hoogste niveau te faciliteren.

De Carnegie-Stichting zoekt voor de sectie Bibliotheekautomatisering & Digitale Bibliotheek van de Bibliotheek van het Vredespaleis een TECHNICAL LIBRARY CONSULTANT.

De digitale infrastructuur van de bibliotheek bestaat uit:

 • Een cloud based bibliotheek management systeem. (WMS van OCLC)
 • Een cloud based beheersysteem voor digitale content van de bibliotheek. (ContentDM van OCLC)
 • Een website, de Digitale Bibliotheek, waarin ook het zoeken, vinden, aanvragen, etc. is gerealiseerd, zowel van fysieke als van digitale content of publicaties (Drupal, Symfony, PHP, SOLR)
 • Voor de uitwisseling van gegevens wordt gebruik gemaakt van de metadata standaarden MARC21, XML en JSON en van API’s van de genoemde systemen.

De TECHNICAL LIBRARY CONSULTANT houdt zich bezig met:

 • Beheer, dagelijkse aansturing, coördinatie en doorontwikkeling van de digitale – infrastructuur van de – bibliotheek
 • Signaleert en analyseert onvolkomenheden/knelpunten op het vlak van de digitale infrastructuur en lost deze op c.q. draagt zorg voor het doen oplossen daarvan
 • Eerste aanspreekpunt van en coördinator van projecten
 • Voert regie (selectie, planning, budgetbewaking) over (inkoop van) overeengekomen diensten of technische services van softwareleveranciers
 • Genereert rapportages w.o. statistische informatie over het gebruik van de online-catalogus en van de elektronische informatiesystemen
 • Houdt relevante ontwikkelingen op het gebied van e-library bij
 • Ontwikkelt visies, producten en diensten met betrekking tot de digitale bibliotheek mede in relatie tot de digitale infrastructuur, op grond van het publieksgebruik
 • Adviseert over relevante aspecten met betrekking tot de digitale infrastructuur, c.q. doet begrotingsvoorstellen.

De KANDIDAAT heeft:

 • Bij voorkeur ruime kennis van en ervaring met digitale infrastructuren van bibliotheken, mogelijk ook kennis van en ervaring met de hierboven genoemde systemen en software, dan wel:
 • Aantoonbaar het vermogen om zich deze kennis snel eigen te maken.
 • Kennis van en ervaring met programmeren en het gebruik maken van API’s
 • Bij voorkeur ook kennis van en ervaring met e-learning software
 • Een goede beheersing van de Engelse taal (voor de interne bedrijfsvoering is Nederlands de voertaal)
 • Ervaring met de aansturing van leveranciers van cloud diensten en systemen
 • HBO/WO-niveau.

 De WERKGEVER biedt:

 • Werken bij de Stichting betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de internationale samenleving
 • Een absoluut unieke en inspirerende werkomgeving, goed bereikbaar met het OV
 • Een 36-urige werkweek en een bij de functie passende beloning, in schaal 10 op basis van de functiewaardering van de rijksoverheid (BBRA).
 • Prima secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering (8,3% bruto van het jaarsalaris)

Hoezo, werken in een bibliotheek saai? Hier werken betekent direct resultaat. Wat jij doet, heeft impact op de gebruiker en daarmee de wereldvrede. Hoe mooi kan je het hebben? Onderschat niet de technische uitdaging. En de gebruiker! Voel je je aangesproken? Neem dan contact op met Erwin la Roi.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar erwin@hatch.nl